دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

ازدواج و آداب زناشويي در آيينه حديث

ازدواج و آداب زناشويي در آيينه حديث اين كتاب شامل بحث¬هاي بسياري در مورد نگاه روايات اهل بيت عليهم السلام به مسئله ازدواج است. هدف از نگارش اين كتاب توجه مخاطبان به دلسوزي اهل بيت در توجه به زندگي شخصي آنان با بيان جزئيات زناشوئي براي زيباتر كردن زندگي مي¬باشد. برخي از اين سرفصل¬ها عبارت اند از استحباب ازدواج، ‌كراهت ترك ازدواج ومسائل مربوطه، وظيفه معذور از ازدواج، اوصاف پسنديده زنان، اوصاف ناپسند، معيارهاي انتخاب همسر، دقت در انتخاب داماد، انواع نكاح، ازدواج موقت، جواز نگاه، استحباب علني بودن ازدواج، كراهت عروسي در ...، ثواب زناشويي مشترك، غيرت مردان و تقبيح غيرت زنان، استحباب محبت به زنان، لزوم اكرام همسر، حرمت تنبيه بدني، لزوم مدارا، ثواب زن در اطاعت ازهمسر، آزار شوهر، روايت مفصل حولاء، بايسته¬ها و شايسته¬ها¬ي زندگي مشتنرك، چشم چراني، مصافحه با نا محرم، لمس بدن نامحرم، والدين و اولاد. اين كتاب در پايان به بررسي شبهات مطرح شده در مورد زن در آيات و روايات پرداخته است. ازدواج و آداب زناشويي در آيينه حديث، با قطع وزيري در224 صفحه و در سال 1379 توسط انتشارات لاهيجي به چاپ رسيده¬است.
فهرست مطالب کتاب ازدواج و آداب زناشوئی در آئینه حدیث
مقدمه، استحباب ازدواج، فضل عبادات متأهل، كراهت ترك ازدواج، پرهيز دختران از ازدواج، تأخير ازدواج به خاطر معيشت، ازدواج موجب وسعت روزى، واسطه در ازدواج، تسريع در ازدواج دختران، ميزان شهوت زنان، وظيفه معذور از ازدواج، اوصاف پسنديده، مايه‏هاى برترى زنان قريش، اوصاف ناپسند، زوجه صالحه، زنان صالحه نادرند، تأثير عِرق و ريشه زن در اولاد، ديانت اصلى‏ترين معيار انتخاب همسر، معيارهاى ديگر، خصوصيات كلّى زنان، مؤمن كفو مؤمنه است، تنها كفو حضرت زهرا سلام‏اللّه‏ عليها، رد بى‏علّت خواستگار، دقّت در انتخاب داماد، انواع نكاح، نكاح شغار، ازدواج موقت، جواز نگاه، هزينه اندك و مهر كم، نماز و دعا، خطبه عقد نكاح، استحباب علنى بودن، اجازه ولىّ، كراهت تزويج خردسال، ممنوعيت آميزش قبل از نُه سال، كراهت عروسى در، مكروه نبودن در ماه شوال، شب براى زفاف، دف در عروسى، تكبير در شب زفاف، شب زفاف، كيفيت تهنيت، وليمه، استحباب آرايش، خودآرايى مردان، لزوم تمكين، بهترين زمان همخوابى، ادعيه‏هاى وارده، مقدمات ديگر، پرهيز از شتاب، لذيذترين چيزها، استحباب آميزش، كثرت آميزش، كراهت ترك آميزش، كراهت ترك آميزش مرضعه، حرمت ترك آميزش بيش از چهار ماه، افراط در آميزش، حرمت همخوابى، كراهت آميزش...، مكروهات همخوابى، وقت مكروه، همخوابى در مرآى ناظر، كراهت شديد وطى دبر، عزل، مدح غيرت مردان، رفت و آمد افراد ناباب، حرمت غيرت بيجا، تقبيح غيرت زنان، استحباب محبّت به زنان، افراط در محبّت، لزوم اكرام همسر، حرمت تنبيه بدنى، لزوم مدارا، قبح تحميل بيش از طاقت، حسن احسان، شوهردارى، خدمت در خانه، ثواب زن در اطاعت از همسر، آزار شوهر، طلسم براى ايجاد محبّت، خروج بى‏اذن از منزل، تزئين براى غير، منزل امن‏ترين مكان، نهى از رؤتمرد، استحباب نخ‏ريسى، تعليم سوره نور، تقويت محبّت به اهلبيت، نهى از سوار شدن بر زين، نهى از خروج براى...، شيوه راه رفتن در كوچه، تزيين نامناسب موها، وصل مو، كوچه نشينى، توصيف جمال زنان، حجاب نزد زنان اهل كتاب، روايت مفصّل حولاء، بخشى ديگر از بايسته‏ها و شايسته‏ها، چشم چرانى، نگاه به اقارب نامحرم، استثنائات نگاه، كراهت نگاه به پشت سر زنان، توجه به همسر در پى رؤتنامحرم، مصافحه با نامحرم، لمس بدن نامحرم، كراهت نشستن در جاى نامحرم، مصافحه با محارم، معالجه پزشك غيرمماثل، گفتگو با نامحرم، سلام به زنان، نهى از خلوت، رفتار با كودكان، كودكان با هم، رختخواب واحد والدين و اولاد، استيذان، استحباب سه مرتبه استيذان، خاتمه در شبهات، چند شبهه ديگر.

بخشی از مقدمه کتاب ازدواج و آداب زناشوئی در آئینه حدیث
ازدواج حساس‏ترين خاطره زندگى و لذيذترين آنهاست والبته در بيان ائمه معصومين عليهم‏السلام به همين صورت از آن تعبير شده است.
گستره اين رخداد مهم، تمامى دوران معقول حيات آدمى را شامل است و از عنفوان جوانى تا پايان امد را در بر مى‏گيرد. و اغراق نيست اگر گفته شود تمام توجه و تمايل جوان به اين نكته معطوف است كه همسرى شايسته براى نيل به اهداف مادى و معنوى در كنار خويش داشته باشد.
همسرى كه امور دين و دنياى انسان را كافى بوده باشد، محرم اسرارى كه ظرف بزرگى از حلم توأم با علم براى تحمّل نيك مصائب دنيوى باشد، آنكه خشونتهاى حيات را با ملايمت و ملاطفت وجودش قرين كنند، آنكه غموم و هموم را با عقل و تدبيرش پشت سرنهد، آنكه بسترى مناسب براى بقا نسلِ شايسته باشد و در يك كلام آنكه شريك كاملى در طول زندگى بوده و سرور حيات مادى و تعالى زندگى اخروى را تضمين نمايد.
و اين همان همسرى است كه اسلام به عنوان كاملترين دين الهى، وصلت با او را تكليف اساسى بشر بيان نموده است.
آرى، اسلام مى خواهد آدمى نه بى‏توجه به دنيا، همان كه رهبانان و مرتاضان پيشه كرده‏اند، و نه تمايل تمام عيار به آن، كه دنياپرستان عالم همواره در تكاپوى آن زيسته‏اند؛ بلكه با توجهى آلى و نه استقلالى به مظاهر دنيوى، ابزارگونه به دنيا بنگرد و براى رسيدن به هدفى والاتر روان گردد.
بى‏ترديد تأكيد اسلام بر تحقق ازدواج و نيز اعطاء برنامه‏هاى مدوّن و بيانجزئيات و ورود در مسائلى كه گاه بيانشان سنگين و ثقيل به نظر مى رسد، بدان جهت است كه اين هدف اساسى زندگى تأمين گردد.
هرچند در خصوص ازدواج، كتابهاى بسيارى نگاشته شده است و مؤلفين و محققين هر كدام به فراخور حال و ايده خود جهت يا جهاتى را پى گرفته‏اند ولى جاى كتابى كه بتواند مستقيما ديدگاه معصومين عليهم‏السلام را عرضه نمايد و نگاه آنان را به اين مهم از زبان خودشان مطرح كرده باشد، همچنان خالى است.
حقير در ضمن مطالعات خود در اخبار و احاديث معصومين عليهم‏السلامو توجه به اين خلع در جامعه بر آن شدم كه متن احاديث اين موضوع را جمع‏آورى و تبويب كنم و سپس با افكارى برگرفته از ساير اخبار و احاديث ترجمه‏اى مبسوط نمايم تا:
1 ـ ذكر اهميت ازدواج از بيان پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و ائمه هدى عليهم‏السلامبتواند تأثيرى افزون در خوانندگان جوان ايجاد كند.
2 ـ نكاتى كه آثار مهم تربيتى مى‏توانند داشته باشد مورد توجه عامه مردم قرار گيرند.
3 ـ زندگى زناشوئى به بركت فرمايشات اولياء دين و بهره‏برى از آنها مملو از صلح و صفا و گذشت و خويشتن‏دارى شود.
4 ـ ميل جوانان به معصومين بزرگوار كه دلسوزانه مكارم اخلاقى و عوامل تربيتى را مطرح كرده‏اند بيشتر گردد.
5 ـ و در نهايت توجه عميق اسلام به همه زواياى زندگى انسان كه اتميّت و اكمليّت اين دين را مبرهن مى‏كند واضح‏تر شود.
اميد كه خداوند سبحان همه را در رسيدن به اهداف متعالى يارى و در مسير هدايتش ثابت قدم و از عنايت امام عصر عجل اللّه‏ تعالى في فرجه بهره‏مند و دعاى حضرتش را در حقّ شيعيانش مستجاب گرداند و نيز شرايط تحقق وصلتهاى پرخير و بركت و پايدار را فراهم نمايد. انشاءاللّه‏ تعالى
;

دریافت کتاب