دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

دوفصلنامه تخصصی "پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت" کار خود را در حوزه نشر معارف دینی آغاز نمود.
اندیشمندان حوزه قرآن و حدیث می توانند جهت ارسال مقالات خود از دو طریق زیر اقدام نمایند. لازم است جهت سهولت بررسی مقالات در عنوان ایمیل، عبارت "مقاله جهت دوفصل نامه" ذکر گردد.
دوفصلنامه تخصصی "پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت"، نتیجه را پس از بررسی مقالات وارده، از طریق پست الکترونیکی نویسنده مسئول، منعکس می نماید.
لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات نگارش توجه و مقاله خود را بر طبق آن تنظیم فرمائید.:
راهنمای نگارش مقاله
آنچه در نگارش مقاله لازم است مراعات شود در نگارش فهرست منابع در آخر مقاله به تذکرات ذیل توجه شود:
توجه: حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات و چاپ آن برای مجله محفوظ و مقالات دریافتی مسترد نمی شود. نیز چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط باشد، قابل بررسی نخواهد بود.
جهت ارتباط مستقیم با استاد می توانید از بخش تماس با استاد استفاده نمایید.