دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

جهت ارتباط مستقیم با استاد می توانید از طریق این فرم اقدام نمایید.
همچنین ایمیل ali@qazanfari.net نیز برای موارد خاص قابل استفاده می باشد .