دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

شگفتی های عالم برزخ

شگفتی های عالم برزخ كتاب شگفتي¬هاي عالم برزخ بخشي از كتاب در دست چاپ سرنوشت انسان است كه صرفا به مباحث مربوط به برزخ ميپردازد. بخش¬هاي متنوع اين كتاب عبارت است از: مرگ، ترس از مرگ، لذت مرگ، مرگ براي همه، آمادگي براي مرگ، ‌حقيقت مرگ، دو اجل، قبض روح، قابض ارواح، كيفيت قبض، رابطه بين ميت و قابض، قبض روح كافر و مومن، نزع، حضور ارواح معصومين، آخرين حركات شيطان، افسوس، الحاق به هم سنخ، تجهيز ميت، زيارت اهل قبور، تعزيت بازماندگان، برزخ، برزخ در آيات و روايات و حكايات، صورت واقعي برزخ، مرتبه برزخ، اشراف برزخ به جهان ماده، امكان رويت برزخ، بهشت و جهنم برزخ نسبت به آخرت، آغاز نعمت و نقمت، سوال در قبر، ‌فشار قبر، گناهاني كه موجب عذاب قبرند، عوامل رهايي از عذاب قبر، جايگاه ارواح مومن و كافر،‌انس ارواح با هم، احضار روح، ارتباط ارواح با اهل دنيا، تناسخ ارواح، جسم در قبر، پوسيده نشدن برخي ابدان وفرشتگان نقاله. اين كتاب با قطع رقعي و در 190 صفحه در سال 1383 به چاپ رسيده است و تا كنون ده بار منتشر شده است.
آنچه در این کتاب می¬بینید.
مقدمه، مرگ، ترس از مرگ، لذت مرگ، مرگ براى همه، آمادگى براى مرگ، حقيقت مرگ، دو اجل، قبض روح، قابض ارواح، كيفيت قبض، رابطه بين ميت و قابض، قبض روح كافر و مؤمن، نزع، حضور ارواح معصومين، آخرين حركات شيطان، افسوس، الحاق به هم سنخ، تجهيز ميت، زيارت اهل قبور، تعزيت بازماندگان، برزخ، برزخ در آيات، برزخ در روايات، برزخ در حكايات، صورت واقعى برزخى، مرتبه برزخ، اشراف برزخ به جهان ماده، امكان رؤيت برزخ،بهشت و جهنم برزخ نسبت به آخرت، آغازنعمت ونقمت، سؤال در قبر، فشار قبر، گناهانى كه موجب عذاب قبرند، اسباب رهايى از عذاب قبر، جايگاه ارواح مؤمن و كافر، انس ارواح با هم، احضار ارواح، ارتباط ارواح با اهل دنيا، تناسخ ارواح، جسم در قبر، پوسيده نشدن برخى ابدان، فرشتگان نقاله، منابع و مأخذ.

بخشی از مقدمه کتاب
تمامى اديان الهى و نيز عقول بشرى در طول دوران‏هاى مختلف حيات انسان، مبدأ و بالمآل مقصد را به عنوان دو اصل اساسى پذيرفته‏اند.
دين اسلام كه اكمل و اتمّ اديان الهى است، برجسته‏تر از همه‏ى اديان ديگر، قيامت و حوادث پس از مرگ را به تفصيل مطرح نموده و با براهين ساطع، مستدل ساخته‏است؛ تا ضمن پاسخ به آراء ديگران، از آثار تربيتى آن يعنى دو عنصر تشويق و تنبيه بهره برد.
يكى از اين حوادث كه با بدرود آدمى از حيات كنونى، آغاز مى‏گردد، «برزخ» است.
برزخ را به جهت تقريب به ذهن، مى‏توان به عالم رؤيا تشبيه كرد. آنچه در حال رؤيا مى‏بينيد نه روحى مجرد و باطنى غير معين است و نه جسمى واقعى و ظاهرى غير قابل ترديد. بلكه در عالم خواب، هر جسمى به همان شكل مادى و با حفظ ابعاد سه گانه خود ولى بدون عوارض آنها تحقق مى‏يابد، بطورى‏كه با ديدنش، آن را همان جسم و مانند آن مى‏بينى.
قال الصادق عليه‏السلام: لَوْ رَأيْتَه لقلتَ هو هو و لذا مى‏توان آن را «مثال» ناميد.
پس برزخ عالمى است كه انسان‏هاى مثالى در كنار هم چون عالم جسمانى زندگى كنند و لذّت و سختى داشته باشند.
همان‏طور كه گفته شد، اين عالم، چون جهان ماده نيست كه در آنجسم عوارض جسمانى چون مكان و زمان داشته باشد و چون عالم تجرد نيست كه همه چيز بطور كامل مقطوع از ماده گردد. بلكه عالمى است مانند عالم ماده از لحاظ شكل و صورت، و غير آن از نظر ماده و خواصش.
مبحثى را كه در پيش رو داريد بخشى از كتاب سرنوشت انسان اثر مؤلف است كه با ويرايشى تازه، ضمن بيان حقيقت مرگ و عرضه مباحثى در اطراف آن، برزخ را در آينه اخبار و احاديث بررسى نموده و خصوصيات آن را در حد توان طرح نموده‏است.
اين مجموعه كه با عنايت خدا مورد استقبال عموم قرار گرفته و تاكنون چاپ هفتم خود را سپرى كرده‏است، اينك با بررسى‏هاى مجدد و با ويرايشى جديد به حضور صاحبان فكر و انديشه كه باز هم به اهتمام انتشارات نيلوفرانه به چاپ مى‏رسد، تقديم مى‏گردد.
اميدوارم بتواند با عنايت حق‏تعالى، معارف شايسته‏اى را در اين باره به خوانندگان خود ارائه دهد و همگان را وادار به تفكر و تأملى مؤثر در عقبه‏هاى دهشت‏انگيز آن نمايد. انشاءاللّه‏ تعالى.
;

دریافت کتاب