دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

اخلاق در قرآن و سنت (جلد دوم) ‌

اخلاق در قرآن و سنت (جلد دوم) ‌ اين مجموعه چنانچه در خلاصه مطلب جلد اول گفته شد به بررسى بيش از يكصد موضوع اخلاقى (رذائل)پرداخته وتصويرى همه جانبه را از هر رذيله ارائه داده است. همچنين جنبه‏هاى قابل پرهيزبررسى شده و در انتها آثار وضعى رذائل بيان شده‏است. گسترش موضوعات وعناوين، شاخ و برگهاى عملى مباحث مطروحه، توجّه نه جنبى و حاشيه‏اى، بلكهاصيل و دقيق به آيات قرآن كريم و احاديث نبوى و علوى و ولوى و حتّى‏المقدوربيان محتواى آنها در ترجمه و پرهيز از ترجمه‏هاى تحت لفظى، از شاخصه‏هاى ايننوشتار است. البته چه بسا در بدو امر، ظاهر برخى عناوين، اخلاقى به نظر نرسد ودر زمره مباحث اعتقادى و يا تاريخى قرار گيرد، ولى سير مباحث و گرايش عناوين،به سوى اخلاق عملى و اخلاق بالمعنى الاخص است، مضافا اينكه همان مباحثاز جهات نه چندان بعيدى مى‏توانند در پرونده مسائل اخلاقى جاى گيرند و حتّىعناوينى چون موضوعات مرتبط با معاد، مى‏توانند زيربناى مسائل اخلاقى شمرده شوند
آنچه در جلد دوم می¬بینید.
ظلم(نهى از ظلم، انواع ظلم، هلاكت اقوام گذشته، توبه)عواقب ظلم(آهمظلوم، آثار وضعى ظلم، آثار زيانبار ظلم در قيامت)ركون به ظالم(توالى ركون به ظالم، تعاون، يارى مظلوم، يارى ظالم، آثار، توبه)تعصب(تعصب مذموم، عوامل تعصب، آثار تعصب، تعصب ممدوح)خشكه مقدس(شيطان، اصحاب، تابعين، باطن نه ظاهر، نتيجه)نفاق (تشبيه منافقين، اوصاف منافقين در قرآن، منافقين در اخبار، علائم نفاق، دو زبانى، مبارزه منفى، منافق در دنيا، منافق در قيامت)تصوف و خرافه‏ها (تبعات صوفيگرى، تصوف در اخبار، اعمال صوفيان، شعبات صوفيه، آداب سلوك، قطب، شعائر صوفيان، سلسله مراتب، نهايت اينكه)بدعت(حرمت بدعت، وظيفه ما، وظيفه علماء، رضا به بدعت،موارد بدعت، توبه بدعت‏گذار)هتك مقدّسات (نبىّ مكرم، آل بيت پيامبر، قرآن، كعبه، بيت المقدس، مسجد، مشاهد مشرفه، تربت، علماء دين، سادات، وسائط خير، پيران)حدود آزادى (آزادى فطرى، آزادى اجتماعى، منشاء اختلاف، حقوق و آزادى، آزادى در اسلام، انسان در اسلام، حدّها، حكّام و آزادى، نفاق بزرگ)جدال(مصاديق جدال غير احسن، مراء)خيانت در امانت(اهميت امانت دارى، محك سنجش آدمى، امانت دارى در زندگى، غير مؤتمن، خائن، امانت الهى) غصب (آثار غصب، اثرات اخروى، حقّ اجير، مال يتيم، بيت المال، چند نكته)دزدى(حقّ النّاس، شرايط اجراى حدّ، عفو سارق، پاسخ به سه شبهه)كم فروشى (حرمت كم فروشى، غشّ، وفاى به ميزان، عواقب كم فروشى)حبس حقوق(انواع قرض، انظار معسر، معطل نمودن بستانكار، نيّت اداء، ثواب پرداخت دين، مقدار پرداخت)مال يتيم (عواقب سوء دنيوى، در قيامت، نگهدارى از ايتام)بيكارى(اهميت كار، سيره عملى پيشوايان، كار مشروع، مذمت بيكارى، خواب زياد، زراعت)فقر مالى و معنوى (مذمت و ستايش فقر، ستايش فقر، تهافت ظاهرى، صبر در فقر، مزد صبر بر فقر، موجبات و عوامل فقر، موجبات زوال فقر، تحقير فقير، فقير واقعى)رد سائل (مذمت هر گونه خواستن، تكدّى، عواقب سؤال (درخواست مادى)، سؤال غنى، موارد جواز، رد سائل، اقبال و ادبار دنيا)ربا (ربا چيست ؟، حيل شرعيه، مكيل و موزون، ربا در قرآن، ربا در اخبار، رباخوار بعد از مرگ، استثنائات، قرض الحسن در مقابل ربوى، قرض الحسن در آيات، قرض الحسن در روايات)رشوه(رشوه در احكام، حقّ السّكوت، هديه، هديه اشعث، يك نكته)پرتگاه قضاوت(قضات بر لب پرتگاه، عمل بى علم، حكم به ناحقّ، اوصاف قاضى، تسليم در برابر قضاوت بحقّ، قضاوتهاى حضرت امير)چاپلوسى و تملّق (يك استثناء، دلايل حرمت، شيوه برخورد با مداح، مدح فاجر، مدح خود)قمار (تحريم قمار، انواع قمار، شطرنج)شراب(مراحل حرمت، علت تحريم، مقدمه حرام، عواقب زيانبار مشروبات الكلى، در قيامت، توبه، انواع مستى) مردار (ذبح، مردار خوارى)لقمه حرام در بدن (اهميت مأكول و مشروب، آثار دنيوى، رد مال حرام، معيار زهد، حق شكم)مال حرام و قيامت (شدت حرمت مال حرام، حقّ الناس، عذاب اخروى، توبه از حقّ النّاس)تأثير طعام در تربيت (قوت حلال، تأثير شير در اطفال)انفاق از مال حرام (چه نوع مالى، شرط انفاق، انفاق از بيت المال)غضب(رجوع غضب به صاحبش، كظم غيظ، قهرمان، اِعمال غضب به ستم، درمان غضب، غضب للّه‏ِ تعالى)غم و اندوه (منشاء حزن، آثار حزن، درمان، حزن پسنديده) آرزو (آرزوهاى غفلت‏زا، آرزوى قبيح‏تر، دنياى خيالى، خصوصيات آرزوى باطل، درمان بيمارى)افتخار كاذب (وجه حسن، فصاحت وبلاغت، مال و اولاد، حسب و نسب (نياكان)، قوت و قدرت، مُلك، فخر در عرب، و در نهايت...) زيان زبان(فوائد زبان، آثارى كه بر فايده گفتارى زبان مترتب است، مضرّات زبان، گناهانى كه از زبان صادر مى‏شوند)سكوت بيجا(مدح سكوت، عامل سكوت، آثار سكوت، هر نقطه جائى و، معيار صحيح)قهقهه(خنده بسيار، قهقهه، دلقك بازى، خنده بى مورد، خنده بعد از گناه، خنده و گريه دنيا و قيامت، شوخى) نحس و سعد(نحس و سعد از ديدگاه شرع، بروج) وسواس(راه علاج، تفسير سوره ناس) تعدّى از حدود(تغيير آفرينش، شبهات، تشبّه، شتابزدگى، شماتت، استبداد در آراء، زد و خورد، شهرت، مواد مخدر) موجبات كبيره شدن صغيره(1 ـ اصرار بر گناه، 2 ـ كوچك شمردن گناه، 3- خوشحالى بعد از گناه، 4 ـ آشكار نمودن گناه، 5 ـ تكبر و گناه، 6 ـ توجيه گناه، 7 ـ موقعيت اجتماعى، خاتمه، آثار گناه) آثار گناه (2)(قطع ارتباط با معبود، مانع اجابت دعا، نزول بلا) آثار گناه (3)(كاسته شدن عمر، زوال بركت، تبديل نعمت) آثار گناه (4)(زوال آبرو، نسيان، سلب بصيرت) آثار گناه (5)(قطع اميد، ندامت، كفر، زايش گناه)آثار گناه (6) (كاهش روزى، قطع باران، احباط) آثار گناه (7) (ناآرامى روان، قلب بيمار، تن بيمار، هلاكت) آثار گناه (8)(قساوت دل، ملايمت و قساوت دو حالت متضاد بر دل است . قلب ليّن ، پر از احساس، شوم، مقابله به‏مثل، فساد اجتماعى) منابع و مأخذ.
;

دریافت کتاب