دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

قواعد فقهی

قواعد فقهی در این مجموعه قواعد در چهار بخش (قواعد کلی، قواعد در حوزه عبادات و طهارات، قواعد عقود و ایقاعات و قواعد حقوقی) عرضه شده اند و در هربخش قواعد مشهور آن مورد بحث قرار گرفته و مجموعا 80 قاعده بررسی شده است.
آنچه در این کتاب فراهم شده‏است، حاصل سال ها تدریس قواعد برای دانش پژوهان رشته های مربوطه بوده است که با لحاظ کردن کاربرد بیش تر آنها آمده اند. در این مجموعه نهایت سعی شده است که آنچه در تبیین قاعده و زوایای کاربردی آن قابل ارائه به جامعه هدف است عرضه شود. طبعا از بیان شبهه های پیچیده و نقل قول های متعدد فقهاء عظام جز نکاتی محدود اجتناب شده است. بنابراین ذیل هرقاعده پس از معرفی آن، نگاه اندیشمندان فقهی مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه و به عنوان مهم ترین بخش، ادله قاعده اعم از دلائل عقلی، سیره عقلاء، آیات و روایات مطرح شده است. البته اگر در بیان فقهاء حاشیه ای مؤثر در تضییق یا توسعه قاعده وجود داشته، تحت عنوان «نکته» به آن اشاره شده و اگر کاربردی خاص برای قاعده مطرح باشد، با همین عنوان آورده شده است.انتظار مى‏ رود ديدگاه هاى متين انديشمندان در رفع نواقص آن مؤثر بوده و آراء صائب آنان کارگشا باشد.
;

دریافت کتاب