دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

علوم حدیث

علوم حدیث مجموعه اي که پيش رو داريد ضمن معرفي دانستني¬ هاي مقدماتي تحت عنوان پيشگفتار که در فهم حديث مؤثر هستند، به بررسي موضوعاتي که ارتباط بيشتري به دانش حديث دارد، پرداخته است. در اين باره به جايگاه حديث، حديث در عصر خلفا روايات اصحاب، ارکان حديث، آفات حديث، سند حديث، تقسيم ¬هاي متعدد حديث، راه هاي تحمل حديث، حجّيت حديث، تسامح در ادله سنن، اصحاب اجماع، تعادل و تراجيح در احاديث متعارض، فقه الحديث و معاجم حديثي در 18 درس پرداخته است.
قرآن تبيان كل شیء و جامع تمام نيازهايی است كه بشر دنيوی با عقل محجوب در آرزوها و اميال زندگانی دنيوی، بدان نخواهد رسيد. بي¬ترديد راه استفاده بهينه از قرآن توجه به گزارش مخاطبان اوليه آن است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله آيات كتاب خدا را بر مردم تلاوت می‏فرمود و برای آنان تفسير می‏كرد و بعد از آن وجود مبارك، اهل بيت مكرم نيز مفسِّر و مبيِّن قرآن كريم بودند و حلال و حرام خدا را توضيح می‏دادند و از جزئيات دستورات الهی پرده بر می‏داشتند.
بنابراين احاديث به عنوان مفسّر قرآن همواره مورد توجّه مسلمانان بوده است. آنان در صدر اسلام و بعد از آنها هميشه برای روشن شدن مفهوم آيات، به فرمايشات پيامبر خدا تمسك می‏جستند و شيعيان از آنان، كه اهل بيت را آگاه¬ترين به وحی و نزديكترين به منبع آن می‏شمارند، برای استماع فرمايشات گهربارشان، گاه سخت‏ترين شرايط محيطي را بر خود هموار می‏نمودند.
بر اين اساس «حديث» در كنار قرآن و به عنوان مفسّر آن، جايگاه ويژه‏ای پيدا نمود و برخلاف ايده كسانی كه تلاش گسترده‏ای برای مقابله با رواج آن نمودند، گسترش مضاعفی يافت.
امامع¬الاسف جهل و عناد برخي موجب بروز آفتي عميق در حديث گشت. آفتي که مي‌خواست ريشه حديث را بخشکاند و بشريت را از معارف غني آن محروم سازد. آري جعل حديث به¬گستردگي رواج يافت و تشخيص حديث سره از ناسره سخت گرديد. اين امر موجب ظهور علومي چون رجال الحديث، درايه الحديث، فقه الحديث و... شد؛ تا ضمن بيان تاريخچه و جايگاه حديث، ابزار تشخيص را به مخاطبان ارائه دهد.
اميد اين جهد ناچيز مورد رضاي خداي متعال قرار گرفته و شفاعت نبي مطاع و خاندان طاهرش را براي کاتب و تالي در پي داشته باشد. ان شاء الله تعالي.

;

دریافت کتاب