دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

همدلی، موانع و اسباب

همدلی، موانع و اسباب همدلي آثار مثبت بسیاری چون خروج از تنهائی که گاه جنون آور است، پيشگيري از رفتارهاي ناخوشايند با ایجاد احساس آرامش و امنیت و درک مثبت، اعتماد به نفس، تصميم صحيحتر، دور شدن از تعارضها و سوء تفاهم ها، احترام متقابل، افزایش سعه صدر و در نتیجه تحكيم روابط دارد. آنچه در این مجموعه به یاری خدا دنبال می شود، موانع و اسباب همدلی در دو فصل است که امیدوارم مورد توجه فرهیختگان قرار گیرد.
آنجا كه يكى از برجسته‏ترين اوصاف خُلق اجتماعى انسان، همدلى وی با سایر انسان-ها است، در پی آن شدم تا راه¬های ایجاد این ظرفیت مهم را با استفاده از قرآن و سنت برشمرم. و البته قبل از ورود به بحث لازم دانستم کوتاه سخنی در تعریف همدلی و نیز حقوق مومنان بر هم و لزوم همدردی آنان با یکدیگر داشته باشم.
واژههايي مانند همانند، هموطن، همشهري، همدم، همراه، همیار، هم نشین، هم پا، هم دست و... و حتی همسر در واقع پيشوند «هم»، به معناي باهم بودن و مانند هم بودن است. اين پیش¬وند در همدل نيز به معناي داشتن احساس قلبي مشابه در باره مسأله¬ای به قصد حلّ آن است. بنابراین همدلي را می¬توان به توانايي درك تجربه ذهني فرد ديگر و گذشت از خواست و حقّ خود و همراهی با او برای رفع مشکل پیش آمده، تعریف کرد. مثلا همدلي با همسر يعني درك احساس قلبي همسر، همدلی با جامعه یعنی درک خواسته آنان و همدلی با حاکمان جامعه یعنی پذیرش گرایش¬ سیاستمداران و .... تا مراحل بحراني را بهخوبي پشت سر بگذارند. در این مجموعه موانع و اسباب همدلی به تفکیک بیان شده است.امیدوارم این جهد ناچیز مورد توجه ذات باریتعالی قرار گرفته و ما و شما خواننده گرام را مشمول عنایت ویژه پیامبر مکرم و اولاد طاهرینش خاصه امام عصر عجل الله تعالی فی فرجه گرداند. ان شا الله تعالی
;

دریافت کتاب