دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

تجوید قرآن

تجوید قرآن كتاب تجويد قرآن قبل از بحث اصلي، به مباحثي در باره اعجاز قرآن، ‌اوصاف قرآن، ‌تعلم و تعليم قرآن، فضيلت قرائت و ‌آداب قرائت پرداخته¬است. درمباحث اصلي كتاب، موضوع تجويد و اهميت آن و نيز انواع قرائات، اقسام حروف عربي،‌ علامات حروف، لحن و اقسام آن، مخارج حروف، تشريح دستگاه تكلم، صفات حروف، صفات لازم، صفات عرضي،‌ احكام ميم و نون ساكنه، ادغام، ‌اظهار،‌ اخفا، اقلاب، غنه، مد و قصر، سكت، وقف، احكام¬هاء، خلط و مزج، صله ميمي¬¬، استعاذه، بسمله و تكبير مورد بحث قرار گرفته¬است. تجويد قرآن با قطع رقعي در 156 صفحه به سال 1385 توسط انتشارات نيلوفرانه منتشر شده است.
آنچه در این کتاب می¬بینید.
اعجاز قرآن(اوصاف قرآن، آداب قرائت، تجويد واهميت آن، انواع قرائات، اقسام حروف عربى، علامات حروف، لحن و اقسام آن،مخارج حروف،دستگاه تكلم، صفات حروف، صفات لازم، صفات عرضى، تفخيم و ترقيق، ادغام، اظهار، اخفاء، اقلاب، غنه،مدّ و قصر، سكت، وقف، احكام ها، خلط و مزج، صله ميمى، استعاذه، بَسْمَلَهْ، تكبير، مأخذ)

بخشی از مقدمه کتاب
سپاس خداى را سزد كه اشرف هستى را با ارسال آخرين سفير و ابلاغ كاملترين آئين هدايت نمود و برترين قوانين مورد نياز دين و دنياى او را به شكلى خارق العاده فرو فرستاد تا وى با يارى هاديان و راهنمايان، تدبر و توجه در آن نموده و موجبات عزت دنيوى و سعادت اخروى خود را بيافريند.
با اينكه ثمره سالها تدريس در مباحث تجويدى را در انتهاى كتابى با نام «بيان روان در علوم قرآن» كه به كرّات چاپ شده‏است، نگاشته بودم، اما به خاطر سهولت استفاده تدريس كنندگان تجويد قرآن، بر آن شدم اين بخش از كتاب را با ويرايش جديدى قابل ارائه در كلاس درس و بدور از زوائد غير عملى، آماده طبع نمايم.
البته قبل از شروع مباحث تجويدى، بحثى كوتاه پيرامون اعجاز قرآن كريم، اوصاف قرآن، آداب قرائت آمده‏است.
اميدوارم مورد توجه ذات اقدس بارى قرار گرفته و عنايت پيامبر مكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ساير معصومين عليهم‏السلام را براى نويسنده و خواننده به دنبال داشته باشد. انشاءاللّه‏ تعالى
;

دریافت کتاب