دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

روش تحقیق در علوم انسانی

روش تحقیق در علوم انسانی روش تحقيق، نقشه ‏اى است هدفمند كه حاصل كار محقق را براى رفع مجهولات و كشف قوانين طبيعت و تعالى بشر به مخاطبان نمايش مى ‏دهد.
بى ‏ترديد پژوهش و ارائه نتايج حاصله از آن به انديشمندان ديگر، عامل ترويج علم و دانش، است. طبعا انتشار افکار، موجب تلؤلؤ انديشه‏ ها شده و آنها را مترقى و پربارتر می گرداند و بر بالندگى علم و دانش مى ‏افزايد.از اين ‏رو تنها انديشيدن كافى نيست، بلكه بايد حاصل اين انديشه ‏ها در اختيار جامعه قرار گيرد و به نسل هاى بعد منتقل گردد.
معلوم است كه هر محقق، به فراخور كار و شناختى كه از مخاطبان دارد، حاصل تلاش خود را با سليقه‏ اى شخصى ارائه مى ‏دهد و بر همين اساس يك روش انحصارى براى همه تحقيق ها وجود ندارد.اما انديشمندان براى يكسان‏ سازى امر تحقيق، راه هاى تحقيق را با نام «روش تحقيق» ارائه داده‏ اند.
روش تحقيق، نقشه ‏اى است هدفمند كه حاصل كار محقق را براى رفع مجهولات و كشف قوانين طبيعت و تعالى بشر به مخاطبان نمايش مى ‏دهد، پس در واقع مى ‏توان از روش تحقيق به عنوان چارچوبه اصلى تحقيق ياد كرد كه تحقيق در محدوده آن شكل مى ‏گيرد و از دايره آن خارج نمى ‏گردد.
مجموعه ‏اى كه شما اينك ملاحظه مى ‏كنيد، حاصل سال ها تدریس درس «روش تحقيق» در برخى رشته‏ هاى علوم انسانى در حوزه الهیات است که به بیان طرحی منسجم جهت ارائه شیوه نگارش مقاله های علمی و تدوین پایان نامه و رساله های تخصصی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها منجر شده است. ;

دریافت کتاب